info@tenderwise.nl | 070 3641847 | algemene voorwaarden

Betere organisatie geeft beter rendement

Succesvol inschrijven combineert strategische, tactische en operationele elementen.  Kansen kunnen pas optimaal benut worden wanneer alle elementen actief en weloverwogen worden ingezet. Zonder de steun en betrokkenheid van andere afdelingen bijvoorbeeld, kan het realiseren van inschrijving een slopend proces worden, dat uw medewerkers demotiveert en de kans op succes verkleint.

Tenderwise heeft een model ontwikkeld dat ons in staat stelt uw organisatie te analyseren op de voor succes belangrijke onderdelen. Een uitgebreid gesprek aan de hand van ca. 35 vragen is de basis voor onze analyse.

De uitkomsten van het intensieve gesprek verwerken wij in een goed bruikbare, heldere, rapportage waarin zowel de analyse als suggesties voor verbeteringen zijn opgenomen. Hiermee kunt u direct aan de slag om u van uw organisatie een (nog) slagvaardige(r) organisatie te maken op het gebied van inschrijven op aanbestedingen.

Eindresultaat
-    U heeft inzicht in de verbeterpunten van uw (tender)organisatie.
-    U heeft inzicht in de mogelijke aanpak  van de groeipunten.
-    U bent een essentiële stap verder bij het verbeteren van uw
     aanbestedingsresultaten.

Investering
Het uitvoeren van een OrganisatieScan kost u € 995,00 excl. btw.

OrganisatieScan: beter beslagen ten ijs bij inschrijvingen.

Neem vrijblijvend contact op met Jessica van der Burg

Aanbestedingen

Powered by TenderGuide